Het bestuur van de Harmonie is belast met het leiden of het besturen van de vereniging; het bestuur bestaat in principe uit 15 personen. Het Dagelijks Bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de vice-voorzitter. Binnen het bestuur zijn afspraken gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is; deze taakverdeling ziet er als volgt uit :

 

Bestuursleden:

 

 

Jan Weling

 

 • voorzitter
 • leiding bestuur
 • lid DB
 • contactpersoon zusterverenigingen
 • contactpersoon supportersvereniging
 • toespraken bij gelegenheden
 • sociale en culturele betrokkenheid met achterban, sponsors, leden, enzovoorts
 • leiding algemene ledenvergadering
 • benaderen frequentie verzuimers

 

Nico Halders

 

 • penningmeester
 • lid DB
 • ledenadministratie
 • instrumentenadministratie
 • inning contributie, subsidies, sponsorgelden, enzovoorts
 • jaarrekening/balans opmaken
 • beheer verzekeringen, subsidiemogelijkheden
 • aanspreekpunt leerlingenorkest
 • mentor trompetten, hoorns, tuba's
 • contactpersoon gemeenschapshuis

 

Leon Schrijnemaekers

 

 • plaatsvervangend voorzitter
 • lid DB
 • sponsoring
 • contactpersoon dirigent

 

Michel van Eijsden

 

 • secretaris
 • lid DB
 • ontacten pers/publicaties
 • correspondentie/post
 • agenda en verslaglegging
 • archiveren
 • jaarverslag
 • lid drumbandcommissie (Tambourmaitre)
 • beheer partituren bibliotheek drumband
 • lid opleidingscommissie
 • tussenpersoon opleiders
 • lid website commissie, website beheer.

 

Jean-Marie Houben

 

 • plaatsvervangend secretaris
 • lid opleidingscommissie
 • mentor fluiten, hobo, fagot, saxen
 • redactie nieuwsbrief
 • periodiek opstellen agenda/activiteitenoverzicht
 • muzikale leiding op straat

 

Thomas Caron

 

 • lid muziekcommissie

 

Robert Segers

 

 • voorzitter evenementencommissie
 • lid instrumentencommissie
 • co√∂rdinatie en organisatie concerten
 • beheer partituren en bibliotheek harm.orkest

 

Peter Stevens

 

 • lid evenementencommissie
 • lid drumbandcommissie
 • lid uniformencommissie

 

Bert van de Weerdt

 

 • lid evenementencommissie
 • co√∂rdinator Snuffelmarkt

 

Pim van de Weerdt

 

 • lid evenementen commissie

 

Remy Timmers

 

 • lid drumbandcommissie

 

Johanna Buteijn

 

 • lid uniformencommissie
 • lid evenementen commissie

 

Jons van Dooren

 

 • lid muziekcommissie

 

  

 

De heren Weling, Halders, van Eijsden en Schrijnemaekers vormen het Dagelijks Bestuur.
Aan receptiebezoeken zullen alle bestuursleden zoveel mogelijk deelnemen..

 

Activiteiten

04 aug 2018;
00:00
Kunstweekend

28 aug 2018;
20:15 -
AB vergadering

18 sept 2018;
20:15 - 00:00
AB vergadering

23 okt 2018;
20:15 -
AB vergadering

27 okt 2018;
00:00
Concert Leerlingen Orkest Mecc