Het bestuur van de Harmonie is belast met het leiden of het besturen van de vereniging; het bestuur bestaat in principe uit 15 personen.
Het Dagelijks Bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de vicevoorzitter.
Binnen het bestuur zijn afspraken gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is; deze taakverdeling ziet er als volgt uit:

 

Bestuursleden:

 

Jan Weling

 • Voorzitter
 • leiding bestuur
 • lid DB
 • contactpersoon zusterverenigingen
 • contactpersoon supportersvereniging
 • toespraken bij gelegenheden
 • sociale en culturele betrokkenheid met achterban, sponsors, leden, enzovoorts
 • leiding algemene ledenvergadering
 • benaderen frequentie verzuimers

Nico Halders

 • Penningmeester
 • lid DB
 • ledenadministratie
 • instrumentenadministratie
 • inning contributie, subsidies, sponsorgelden, enzovoorts
 • jaarrekening/balans opmaken
 • beheer verzekeringen, subsidiemogelijkheden
 • aanspreekpunt leerlingenorkest
 • mentor trompetten, hoorns, tuba's
 • contactpersoon gemeenschapshuis

Leon Schrijnemaekers

 • Plaatsvervangend Voorzitter
 • lid DB
 • sponsoring
 • contactpersoon dirigent

Michel van Eijsden

 • Secretaris
 • lid DB
 • contacten pers/publicaties
 • correspondentie/post
 • agenda en verslaglegging
 • archiveren
 • jaarverslag
 • lid drumbandcommissie (Tambour-maître)
 • beheer partituren bibliotheek drumband
 • lid opleidingscommissie
 • tussenpersoon opleiders
 • lid websitecommissie, website beheer.

Jean-Marie Houben

 • plaatsvervangend secretaris
 • lid opleidingscommissie
 • mentor fluiten, hobo, fagot, saxen
 • redactie nieuwsbrief
 • periodiek opstellen agenda/activiteitenoverzicht
 • muzikale leiding op straat

Thomas Caron

 • lid muziekcommissie

Robert Segers

 • lid DB
 • voorzitter evenementencommissielid instrumentencommissie
 • coördinatie en organisatie concerten
 • beheer partituren en bibliotheek harm.orkest

Peter Stevens

 • lid evenementencommissie
 • lid drumbandcommissie
 • lid uniformencommissie

Bert van de Weerdt

 • lid evenementencommissie
 • coördinator snuffelmarkt

 Pim van de Weerdt

 • lid evenementen commissie

Remy Timmers

 • lid drumbandcommissie

Johanna Buteijn

 • lid uniformencommissie
 • lid evenementen commissie

Jons van Dooren

 • lid muziekcommissie

  

De heren Weling, Halders, van Eijsden, Segers en Schrijnemaekers vormen het Dagelijks Bestuur.
Aan receptiebezoeken zullen alle bestuursleden zoveel mogelijk deelnemen.

Activiteiten

30 mei 2019;
09:00 -
Kindercommunie

31 mei 2019;
00:00
400j schutterij toneel

07 juni 2019;
00:00
400j schutterij galabal

08 juni 2019;
00:00
400j schutterij tentoonstelling

09 juni 2019;
00:00
400j schutterij rondgang taptoe

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Naar privacyverklaring. Akkoord Weigeren