Het bestuur van de Harmonie is belast met het leiden of het besturen van de vereniging; het bestuur bestaat in principe uit 15 personen.
Het Dagelijks Bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de vicevoorzitter.
Binnen het bestuur zijn afspraken gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is; deze taakverdeling ziet er als volgt uit:

 

Bestuursleden:

 

Robert Segers 

 • Voorzitter
 • leiding bestuur
 • lid DB
 • contactpersoon zusterverenigingen
 • contactpersoon supportersvereniging
 • toespraken bij gelegenheden
 • sociale en culturele betrokkenheid met achterban, sponsors, leden, enzovoorts
 • leiding algemene ledenvergadering
 • benaderen frequentie verzuimers
 • voorzitter evenementencommissie intrumentencommissie
 • coördinatie en organisatie concerten
 • beheer partituren en bibliotheek harm.orkest 

Nico Halders

 • Penningmeester
 • lid DB
 • ledenadministratie
 • instrumentenadministratie
 • inning contributie, subsidies, sponsorgelden, enzovoorts
 • jaarrekening/balans opmaken
 • beheer verzekeringen, subsidiemogelijkheden
 • aanspreekpunt leerlingenorkest
 • mentor trompetten, hoorns, tuba's
 • contactpersoon gemeenschapshuis

Michel van Eijsden

 • Secretaris
 • lid DB
 • contacten pers/publicaties
 • correspondentie/post
 • agenda en verslaglegging
 • archiveren
 • jaarverslag
 • lid drumbandcommissie (Tambour-maître)
 • beheer partituren bibliotheek drumband
 • lid opleidingscommissie
 • tussenpersoon opleiders
 • lid websitecommissie, website beheer.

Jean-Marie Houben

 • plaatsvervangend secretaris
 • lid opleidingscommissie
 • mentor fluiten, hobo, fagot, saxen
 • redactie nieuwsbrief
 • periodiek opstellen agenda/activiteitenoverzicht
 • muzikale leiding op straat

Thomas Caron

 • lid muziekcommissie

Peter Stevens

 • lid evenementencommissie
 • lid drumbandcommissie
 • lid uniformencommissie

Bert van de Weerdt

 • lid evenementencommissie
 • coördinator snuffelmarkt

 Pim van de Weerdt

 • lid evenementen commissie

Remy Timmers

 • lid drumbandcommissie

Johanna Buteijn

 • lid uniformencommissie
 • lid evenementen commissie

Jons van Dooren

 • lid muziekcommissie

  

De heren Segers, Halders, en van Eijsden vormen het Dagelijks Bestuur.
Aan receptiebezoeken zullen alle bestuursleden zoveel mogelijk deelnemen.

Activiteiten

Geen evenementen
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken. Sommige diensten werken niet of slechts beperkt indien u cookies niet accepteert.