harmonie1

De harmonie bestaat uit een groot aantal leden die muziek maken op blaas- en slaginstrumenten. Er zijn verschillende soorten blaasinstrumenten zoals bv. houten en koperen blaasinstrumenten. Houten/riet-blaasinstrumenten zijn bv. de klarinet, de hobo, de fagot en de saxofoon. Tot de koperen blaasinstrumenten behoren o.a. de trompet, de bas, de tuba en de trombone. Aan het hoofd van de harmonie staat de dirigent oftewel de directeur. De directeur is belast met de muzikale leiding. In overleg met de muziekcommissie bepaalt de instructeur voor de drumband en de directeur voor de harmonie welke stukken gespeeld worden; ook geven zij aanwijzingen aan de tamboers c.q. muzikanten bv. hoe hard of zacht of hoe snel er gespeeld moet worden. De repetities van het harmonie-orkest vinden plaats op maandagavond.