zaterdag 04 november
Schnuffelmarkt
zondag 05 november
Schnuffelmarkt
dinsdag 14 november
Bestuursvergadering
zondag 19 november
Intocht St.Nicolaas
zondag 26 november
St.Cecilea
zondag 10 december
H.Mis Rijckholt

Het bestuur van de Harmonie is belast met het leiden of het besturen van de vereniging; het bestuur bestaat in principe uit 15 personen. Het Dagelijks Bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de vice-voorzitter. Binnen het bestuur zijn afspraken gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is; deze taakverdeling ziet er als volgt uit :

Bestuursleden:

 

Jan Weling

 • voorzitter
 • leiding bestuur
 • lid DB
 • contactpersoon zusterverenigingen
 • contactpersoon supportersvereniging
 • toespraken bij gelegenheden
 • sociale en culturele betrokkenheid met achterban, sponsors, leden, enzovoorts
 • leiding algemene ledenvergadering
 • benaderen frequentie verzuimers

Nico Halders

 • penningmeester
 • lid DB
 • ledenadministratie
 • instrumentenadministratie
 • inning contributie, subsidies, sponsorgelden, enzovoorts
 • jaarrekening/balans opmaken
 • beheer verzekeringen, subsidiemogelijkheden
 • aanspreekpunt leerlingenorkest
 • mentor trompetten, hoorns, tuba's
 • contactpersoon gemeenschapshuis

Leon Schrijnemaekers

 • plaatsvervangend voorzitter
 • lid DB
 • sponsoring
 • contactpersoon dirigent

Michel van Eijsden

 • secretaris
 • lid DB
 • ontacten pers/publicaties
 • correspondentie/post
 • agenda en verslaglegging
 • archiveren
 • jaarverslag
 • lid drumbandcommissie (Tambourmaitre)
 • beheer partituren bibliotheek drumband
 • lid opleidingscommissie
 • tussenpersoon opleiders
 • lid website commissie, website beheer.

Jean-Marie Houben

 • plaatsvervangend secretaris
 • lid opleidingscommissie
 • mentor fluiten, hobo, fagot, saxen
 • redactie nieuwsbrief
 • periodiek opstellen agenda/activiteitenoverzicht
 • muzikale leiding op straat

Thomas Caron

 • lid muziekcommissie

Robert Segers

 • voorzitter evenementencommissie
 • lid instrumentencommissie
 • coördinatie en organisatie concerten
 • beheer partituren en bibliotheek harm.orkest

Peter Stevens

 • lid evenementencommissie
 • lid drumbandcommissie
 • lid uniformencommissie

Bert van de Weerdt

 • lid evenementencommissie
 • coördinator Snuffelmarkt

Pim van de Weerdt

 • lid evenementen commissie

Remy Timmers

 • lid drumbandcommissie

Johanna Buteijn

 • lid uniformencommissie

Jons van Dooren

 • lid muziekcommissie

  

De heren Weling, Halders, van Eijsden en Schrijnemaekers vormen het Dagelijks Bestuur.
Aan receptiebezoeken zullen alle bestuursleden zoveel mogelijk deelnemen..