Het bestuur van de Harmonie is belast met het leiden of het besturen van de vereniging; het bestuur bestaat in principe uit 15 personen. Het Dagelijks Bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de vice-voorzitter. Binnen het bestuur zijn afspraken gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is; deze taakverdeling ziet er als volgt uit :

Bestuursleden:

 

Jan Weling

 • voorzitter
 • leiding bestuur
 • lid DB
 • contactpersoon zusterverenigingen
 • contactpersoon supportersvereniging
 • toespraken bij gelegenheden
 • sociale en culturele betrokkenheid met achterban, sponsors, leden, enzovoorts
 • leiding algemene ledenvergadering
 • benaderen frequentie verzuimers

Nico Halders

 • penningmeester
 • lid DB
 • ledenadministratie
 • instrumentenadministratie
 • inning contributie, subsidies, sponsorgelden, enzovoorts
 • jaarrekening/balans opmaken
 • beheer verzekeringen, subsidiemogelijkheden
 • aanspreekpunt leerlingenorkest
 • mentor trompetten, hoorns, tuba's
 • contactpersoon gemeenschapshuis

Leon Schrijnemaekers

 • plaatsvervangend voorzitter
 • lid DB
 • sponsoring
 • contactpersoon dirigent

Michel van Eijsden

 • secretaris
 • lid DB
 • ontacten pers/publicaties
 • correspondentie/post
 • agenda en verslaglegging
 • archiveren
 • jaarverslag
 • lid drumbandcommissie (Tambourmaitre)
 • beheer partituren bibliotheek drumband
 • lid opleidingscommissie
 • tussenpersoon opleiders
 • lid website commissie, website beheer.

Jean-Marie Houben

 • plaatsvervangend secretaris
 • lid opleidingscommissie
 • mentor fluiten, hobo, fagot, saxen
 • redactie nieuwsbrief
 • periodiek opstellen agenda/activiteitenoverzicht
 • muzikale leiding op straat

Thomas Caron

 • lid muziekcommissie

Robert Segers

 • voorzitter evenementencommissie
 • lid instrumentencommissie
 • coördinatie en organisatie concerten
 • beheer partituren en bibliotheek harm.orkest

Peter Stevens

 • lid evenementencommissie
 • lid drumbandcommissie
 • lid uniformencommissie

Bert van de Weerdt

 • lid evenementencommissie
 • coördinator Snuffelmarkt

Pim van de Weerdt

 • lid evenementen commissie

Remy Timmers

 • lid drumbandcommissie

Johanna Buteijn

 • lid uniformencommissie

Jons van Dooren

 • lid muziekcommissie

  

De heren Weling, Halders, van Eijsden en Schrijnemaekers vormen het Dagelijks Bestuur.
Aan receptiebezoeken zullen alle bestuursleden zoveel mogelijk deelnemen..