Benoeming Ereleden.

 

In het afgelopen verenigingsjaar hebben 2 van onze leden hun actieve muzikale carrière om fysieke redenen moeten stoppen: 

          2017 Frans Boom                 2018Jean Tillie

                Frans Boom 52 jaar lid                    Jean Tillie 55 jaar lid

Frans Boom, die 52 jaar lid is en Jean Tillie die 55 jaar lid is van de Koninklijke Harmonie van Gronsveld. Beide heren zijn al sinds 1948 lid van de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen.  

Tijdens deze Algemene Ledenvergadering is dan ook het voorstel gedaan om beide leden tot erelid van onze vereniging te benoemen.  

Unaniem en onder groot applaus is dit voorstel door onze leden aangenomen. 

Beide heren waren aangenaam verrast toen onze voorzitter Robert Segers hen dit nieuws persoonlijk kwam brengen. 

Frans en Jean, heel veel dank voor jullie inzet en trouw lidmaatschap van onze vereniging en van harte gefeliciteerd met deze benoeming.