Het bestuur van de Harmonie is belast met het leiden of het besturen van de vereniging; het bestuur bestaat in principe uit 15 personen.
Het Dagelijks Bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de vicevoorzitter.
Binnen het bestuur zijn afspraken gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is; deze taakverdeling ziet er als volgt uit:

 

Bestuursleden:

 

Robert Segers 

 • Voorzitter
 • leiding bestuur
 • lid DB
 • contactpersoon zusterverenigingen
 • contactpersoon supportersvereniging
 • toespraken bij gelegenheden
 • sociale en culturele betrokkenheid met achterban, sponsors, leden, enzovoorts
 • leiding algemene ledenvergadering
 • benaderen frequentie verzuimers
 • voorzitter evenementencommissie intrumentencommissie
 • co├Ârdinatie en organisatie concerten
 • beheer partituren en bibliotheek harm.orkest 

Nico Halders

 • Penningmeester
 • lid DB
 • ledenadministratie
 • instrumentenadministratie
 • inning contributie, subsidies, sponsorgelden, enzovoorts
 • jaarrekening/balans opmaken
 • beheer verzekeringen, subsidiemogelijkheden
 • aanspreekpunt leerlingenorkest
 • mentor trompetten, hoorns, tuba's
 • contactpersoon gemeenschapshuis

Michel van Eijsden

 • lid slagwerkcommissie
 • lid beheer partituren bibliotheek drumband
 • lid websitecommissie, website beheer.

Jean-Marie Houben

 • secretaris
 • lid DB
 • contacten pers/publicaties
 • correspondentie/post
 • agenda en verslaglegging
 • archiveren
 • jaarverslag
 • lid opleidingscommissie
 • mentor fluiten, hobo, fagot, saxen
 • redactie nieuwsbrief
 • periodiek opstellen agenda/activiteitenoverzicht
 • muzikale leiding op straat

Thomas Caron

 • lid muziekcommissie
 • lid slagwerkcommissie

Peter Stevens

 • lid evenementencommissie
 • lid uniformencommissie

Bert van de Weerdt

 • lid evenementencommissie
 • co├Ârdinator snuffelmarkt

 Pim van de Weerdt

 • lid evenementen commissie
 • leerlingen orkest

Remy Timmers

 • lid slagwerkcommissie

Johanna Buteijn

 • lid uniformencommissie
 • lid evenementen commissie

Jos Bekker

 • algemeen bestuurslid

  

De heren Segers, Halders, en Houben vormen het Dagelijks Bestuur.
Aan receptiebezoeken zullen alle bestuursleden zoveel mogelijk deelnemen.