GESCHIEDENIS DRUMBAND

De drumband is opgericht in 1966, al bestaan over dit jaartal enkele twijfels, vooraf aan deze oprichting is hoogstwaarschijnlijk in 1963 op verzoek van de toenmalige dirigent Stalmeyer een slagwerk groep geformeerd welke als doel had de harmonie te begeleiden op straat wanneer er door het orkest niet gemusiceerd werd. Jo Thimister, op dat moment trombonist van de harmonie, werd gevraagd om deze groep te formeren, Jo had ervaring, hij was tijdens zijn militaire dienstplicht lid geweest van het Korps Limburgse jagers, waar hij als tambour-maître dienst had gedaan. In 1966 zijn er volgens de boeken 4 marstrommen, 4 bandelieren (draagriemen) en trommelstokken aangeschaft en toen werd de slagwerk groep een definitieve formatie welke voor de harmonie uit liep en de stoet aanvoerde. Jo Thimister heeft nog een jaar gefunctioneerd als tambour-maître en een jaar later dit overgedragen aan Michel van Eijsden welke tot op heden nog deze functie bekleed. 

Hoe het ook zij, vooralsnog gaan we uit van de oprichting van de drumband in 1966 en vieren we dit jaar het 50 jarig jubileum. Allereerst was er dus Jo Thimister, hij wist de groep bij elkaar te brengen en ze de eerste beginselen van het slagwerk bij te brengen. Jo was derhalve de oprichter en eerste instructeur en tambour-maître, de eerste processiemarsen die Jo liet instuderen had hij gekregen van Julien Hayen. Het was ook Julien die de drumband samen met Jo de eerste beginselen van het marcheren op de straat bijbracht, in het begin liep Jo voorop in een gewoon uniform van de harmonie met zjakkoo, alleen de pluim was van een iets groter formaat. Dit moest beter vond Jo, want als tambour-maître loop je voorop en qua uitstraling viel er nog het een en ander te verbeteren, zo werd voor de Broonk van 1964 een kolbak geleend van de harmonie van Mheer.

In 1967 werd Jo Thimister als instructeur opgevolgd door Sjo Weerts uit Heer, Michel van Eijsden nam de functie als tambour-maître over. Sjo Weerdts introduceerde, omdat niemand van de drumband ook maar een noot kon lezen, een eigen schrift dat hij zelf uitschreef om de tamboers aan te geven wat ze moesten spelen. Op die manier bracht hij, die fietsemeekers, boeren en lammelingen het trommelen bij, deze termen gebruikte hij regelmatig wanneer er niet goed getrommeld werd of er teveel rumoer was.

In 1973 werd er voor het eerst deelgenomen aan een concours en wel te Bilzen België , er werd een eerste prijs behaald in de 2e afdeling met 85½ punt van de te halen 100 punten, opmerkingen waren een zeer goed korps dat zijn uitslag ten volle verdiende en een zeer goede tambour-maître die zijn korps in de hand heeft. Op zondag 2 oktober 1977 was er weer een deelname aan een concours bij de Gele Rijders te Maastricht, hier werd zelfs een eerste prijs met lof der jury behaald. Dan lijkt het een beetje te stokken, tijdens een concours in 1979 te Zussen België werd een tweede prijs behaald, een uitglijder de jury schreef verdienstelijke prestatie, intens oefenen en jullie komen er wel.

 

BELANGRIJKSTE FEITEN DOOR DE JAREN HEEN

 

1966  oprichting drumband door Dhr. Jo Thimister

          

vlnr; Toos Jansen/Theo Sligers/Jo Thimister (tambourmaitre)/

           Lou Lebens/Michel van Eijsden/Huub Grootjans/Bert Houben

 

1967  aanstelling eerste instructeur Sjo Weerts uit Heer Maastricht en tambourmaitre Michel van Eijsden 

1973  eerste concours in Bilzen Belgie, tweede afdeling; eerste prijs met 85.5 %, jury opmerking zeer goed korps met veel        

          toekomst mogelijkheden.

1977 concours Gele Rijders Maastricht. afdeling A-a, eerste prijs met lof der jury, tevens tambourmaitre prijs en hoogste      

          aantal punten van het hele concours.

1979  concour te Zussen Belgie, tweede prijs, advies jury meer op techniek oefenen, solfege gaan leren om bladmuziek te

          kunnen lezen.

1984  bondsconcours FKM te Brunssum, derde prijs

1985  overname directie door Dhr. Jo Kostons uit Heer Maastricht, Jo is gestart met het lezen van bladmuziek om zo de

          mogelijkheden van de drumband te vergroten.

1986  lid geworden van de Limburgse Bond van Tambourkorpsen

1987  bondsconcour te Heer Maastricht, derde divisie A-a, eerste prijs

1989  bondsconcours Panningen, derde divisie A-a, eerste prijs met promotie naar de tweede afdeling, Limburgs

          kampioenschap te Maasbracht tweede plaats.

1990  festival te Zussen Belgie, middelbare graad eerste prijs met onderscheiding.

1991  25 jarig jubileum, onder initiatief van tambourmaitre Michel van Eijsden opname van cassette bandje samen met het             

          Harmonie orkest o.l.v. Michel Bergenhuizen en instructeur Jo Kostons.

1993  bondconcours te Maastricht, tweede divisie A-a, eerste prijs met promotie naar de eerste divisie 289.5 pnt.

1995  directie overname door Pie Feyt uit Limmel Maastricht

1997  start John Purnot als mars instructeur bij drumband en later ook bij geheel korps

1997  bondsconcours Buchten, eerste divisie A-a, eerste prijs 80 pnt.

2002  bondsconcours te Maastricht. tweede divisie A-2 ( in verband met veel jonge leden en andere instrumenten

          samenstelling ) eerste prijs met 83.25 pnt.

2006  40 jarig bestaansfeest, met reunie oud leden die tijdens een lunch een uitvoering verzorgde.

          40 jarig jubileum Michel van Eijsden, schilderij aangeboden gekregen

2007  koninklijke onderscheiding tambourmaitre Michel van Eijsden, in de Orde van Oranje Nassau.

2007  bondsconcours te Brunssum, derde divisie A-2 (nieuwe indeling LBT ), eerste prijs met promotie naar tweede

          divisie 85.72 pnt.

2009  directie overname door Maurice Nijsten, door familie omstandigheden is Maurice in 2010 gestopt tot grote spijt van de

          groep.

2010  oktober 2010, directie overname door Rian Pasmans uit Maastricht. ( tot oktober 2012 )

2011  start met eregalerij "Tambour van het jaar", eerste persoon welke deze eer te beurt viel was Jo Bergenhuizen,

         van deze leden wordt een karikatuur van gemaakt.

2012  oktober 2012, directie overname door Maurice Thijssen uit Elsloo.

2013  maart, Limburgse Kampioenschappen te Merkelbeek Camiel Houben 4e afd.multipercusion  88 punten LIMBURGS KAMPIOEN

2013 Bondsconcours te Nederweert 91.48 pnt eerste prijs met lof der jury, Limburgs Kampioen 3e div. mars/concert, promotie naar 2e divisie

2014 Nederlands Kampioenschap te Elburg (Gdl) 89.14 pnt, Nederlands Kampioen 3e divisie mars/concert 

2014 Europees folklore festival Bitburg

Aber nicht nur die Tänzer, auch die Musiker zeigen ihr können. Beeindruckend ist der Auftritt der Koninklijke Harmonie van Gronsveld/Niederlande, die mit lautem Trommelwirbel in verschiedenen Schrittformationen vor der Ehrentribüne auf- und abmarschieren. Da hält Maria Kandels, Frau des Bürgermeisters, schätzend die Hände über die Ohren ihrer im Buggy schlafenden Tochter. Farbenprächtig sind die Trachten: Zwar marschieren die Männer aus Mexiko von Kopf bis Fuss in Schwarz auf, dafür sind ihre Frauen umso bunter gekleidet, klimpern keck mit ihren angeklebten schwarzen Wimpern, an den Ohren baumeln goldene Creolen und an den Zäpfen wippen bunte Bänder. Begeistert von den Kostümen ist Susan Mc Donald aus Seattle/USA, die ihre Tochter in Bitburg besucht. "Aus Sicht der Polizei blieb es an den drei Tagen absolut ruhig", sagt Wolfgang Zenner von der PI Bitburg, der schätzt, dass am Sonntag etwa 10 000 Menschen beim Umzug in der Stadt waren.

2014 In memoriam Harrie In de Braek (13 oktober 2014)

2014 Nieuwe tambourmaitre-stok aangeboden door de Harmonie en Supportersvereninging naar aanleiding van het behalen van de Limburgse en Nederlandse titel

2015 Kampioen District Maastricht LBT te Borgharen

2016 Jubileumjaar 50 jaar

1966 DRUMBAND 50 JAAR 2016

2016 Internationale mars en showwedstrijden te Hamont Belgie, 93,15 pnt eerste prijs cum laude, middelbare afdeling.

2016 Drumbandlid Dominique Marel koning der schutterij St,Sebastianus Gronsveld

2016 Feest weekend in oktober 

2017 Start piepdrumband (januari)

2017 Deelname WMC FIRST DIVISION  92 PNT  GOUD MET ONDERSCHEIDING

2017 Erepenning

gouden erepenning gemeente Eijsden Margraten

drumband Koninklijke Harmonie van Gronsveld